Trénujeme ovládání myši

Sedmou vyučovací hodinu věnujeme ovládání myši. Myš potřebujeme k ovládání všech aplikací. Proto musíme natrénovat její používání.
Očekávané výstupy pro žáka:
– používá kliknutí a dvojklik

Malý myší slovníček

  • klik – krátce stiskneme levé tlačítko myši
  • dvojklik – dvakrát stiskneme levé tlačítko myši rychle za sebou
  • táhnutí (přetáhnutí) – držíme levé tlačítko myši stisknuté a přitom posunujeme myš po podložce
  • pravé tlačítko – využijeme ho většinou k vyvolání místní nabídky
  • kolečko – slouží k rychlému posunu v okně aplikace

K tréninku ovládání myši využijeme běžné online hry, při kterých musíme klikat a táhnout objekty. Trénujeme přitom také přesnost. Příklad her:

  1. Vaření (Cooking Show) – krájíme ve směru šipky, přidáváme požadované suroviny, vaříme, balíme… Ostatním spolužákům se pochlubíme, jakého výsledku jsme dosáhli.
  2. Omalovánky trénují přesnost najetí myši. Štětcem si vybereme různé barvy a podle svého vkusu vybarvujeme vybraný obrázek.

Ve druhé polovině hodiny vytvoříme žákům, kteří ještě nemají svůj email, emailovou adresu. Budou ji potřebovat ke komunikaci s učitelem a k odevzdávání splněných úkolů. Při této činnosti nám pomohou zkušenější spolužáci.

Napsat komentář