Poznáváme naši vlast

Začátek našeho školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 – 38 vyučovacích hodin, k tomu 2 hodiny kompletního opakování připraveného převážně pro žákovské týmy.

Tematické části
1. Naše vlast – Česká republika (2 – 3 vyučovací hodiny)
2. Členění území České republiky (2 – 3 vyučovací hodiny)
3. Česká republika – demokratický stát (2 – 3 vyučovací hodiny)
4. Státní symboly (2 vyučovací hodiny)
5. Shrnutí a opakování (1 vyučovací hodina)
6. Mapy a plány (3 vyučovací hodiny)
7. Orientace v krajině (2 vyučovací hodiny)
8. Povrch České republiky (3 vyučovací hodiny)
9. Vodstvo České republiky (3 vyučovací hodiny)
10. Města České republiky (2 vyučovací hodiny)
11. Počasí a podnebí (1 vyučovací hodina)
12. Půda a zemědělství (2 vyučovací hodiny)
13. Nerostné bohatství (2 vyučovací hodiny)
14. Průmysl (2 vyučovací hodiny)
15. Ochrana přírody (1 vyučovací hodina)
16. Cestujeme po naší vlasti (3 vyučovací hodiny)
17. V našem kraji (2 vyučovací hodiny)

Na začátku 5. ročníku opakujeme a rozšiřujeme učivo o České republice. Toto učivo jsme rozdělili do pěti tematických okruhů v rozsahu dvanácti hodin. K tomu jsou přidány dvě hodiny kompletního opakování. Toto téma zařazujeme v tematickém plánu na září a říjen.

Tematické části
1. Můj prázdninový pobyt (2 vyučovací hodiny)
2. Pardubický kraj (3 vyučovací hodiny)
3. Česká republika – demokratický stát (3 vyučovací hodiny)
4. Hlavní město České republiky (3 vyučovací hodiny)
5. Česká republika – součást společenství evropských států (1 vyučovací hodina)
6. Opakování učiva (2 vyučovací hodiny)

Napsat komentář