Moře a oceány

Doplň správné údaje do textu.
Moře a oceány zaujímají téměř čtvrtiny z celkového povrchu Země. Na Zemi máme světové oceány. Největší z nich je oceán. Nejmenší je oceán. Hladina oceánů se mění vlivem přitažlivosti a . Období, kdy hladina stoupá, označujeme jako . Období, kdy hladina klesá, označujeme jako .