vesmír

Postupně doplňuj do textu všechna vynechaná slova.
Žijeme na Zemi, což je . Naší nejbližší hvězdou je . Tvoří ji žhavé .
Kolem Země se pohybuje . Je to chladné těleso. To, že ho vidíme, způsobuje záření, které se odráží od jeho povrchu. Na obloze vidíme jen tu jeho část, která je osvětlena . Naše přirozená družice prochází čtyřmi fázemi:
- osvětlená část je otočena od Země
první - pozorujeme polovinu osvětlené části ve tvaru písmene
- vidíme celou osvětlenou část
poslední - vidíme polovinu osvětlené části ve tvaru písmene .
Všemi čtyřmi fázemi projde asi za dní.