K názvům živočichů přiřaď správné charakteristiky.