Do doplňovačky zapiš názvy živočichů žijících v stepích a lesostepích. Napoví ti obrázek.
     1       
          
  2          
     3       
          
   4         
          
          
5            
          
   6    7       
          
          
8