Rozvádění látek po těle

Zapisuj slova podle nápovědy.
     1       2   
 3            
           
   4       5     
  6       7      
8             
           
           
9