Abeceda a písmo

Učivo je zaměřené především na žáky 2. a 3. ročníku. S druháky zároveň opakujeme psací a tiskací písmena. Trénujeme především řadu písmen, tj. abecední pořadí. Dále procvičujeme abecední řazení slov. Učivo doplníme vyhledáváním slov v různých slovnících (Slovník spisovného jazyka pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu). Ve třetím ročníku již můžeme také vyhledávat v česko-anglickém slovníčku.
Výstupy pro žáka:
– píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy
– správně řadí písmena podle abecedy
– vyhledává slova řazená podle abecedy ve vhodných textech

V počátcích nácviku využijeme s druháky nástěnný obraz s přehledem abecedy. Pro každého žáka vytiskneme podobný přehled, který máme umístěný na lavicích. Žák ho může využívat podle potřeby. Nejprve se společně věnujeme ústní deklamaci, abecedu trénujeme také ve skupinkách. spolu s abecedou stále trénujeme správné tvary psacího písma, které někteří žáci stále nemají zautomatizovány.

První čtyři cvičení jsou zaměřena na řazení různých typů písmen podle abecedy a na automatizaci celé abecední řady:

 1. řazení velkých psacích písmen podle abecedy: cvičení
 2. řazení malých psacích písmen podle abecedy: cvičení
 3. řazení malých tiskacích písmen podle abecedy: cvičení
 4. řazení velkých tiskacích písmen podle abecedy: cvičení

V dalších sedmi cvičeních řadíme zadaná slova podle abecedy:

 1. česká města – seřaď názvy měst podle abecedy: řazení
 2. evropské státy – seřaď názvy států podle abecedy: řazení
 3. názvy jazyků – seřaď názvy jazyků, jimiž lidé mluví, podle abecedy: řazení
 4. hudební nástroje – seřaď názvy hudebních nástrojů podle abecedy: řazení
 5. živočichové – seřaď názvy živočichů podle abecedy: řazení
 6. vynálezy – seřaď názvy vynálezů podle abecedy: řazení
 7. pohádkové postavy – seřaď jména pohádkových postav podle abecedy: řazení