Do doplňovačky zapiš jména živočichů a rostlin z pouští a polopouští. Napoví ti obrázek.
          1    2      
                
       3           
      4            
          5        
    6              
                
      7         8     
                
     9    10   11     12       
13                  
                
14