Pouště a polopouště

Ke jménům živočichů a rostlin přiřaď správné charakteristiky.