Český jazyk

Pomůcky zveřejněné na těchto stránkách jsou určeny především pro procvičování gramatického učiva. Ve třetím a hlavně čtvrtém a pátém ročníku jsou zařazeny také měsíční plány pro literární a slohovou výchovu (tvůrčí psaní), které berte spíš jako ukázku možné práce s čítankou. My jsme se žáky používali čítanku vydavatelství Nová škola Brno.

Připravené kapitoly: