Zrcadlo

Díváme se do něj každé ráno, abychom zjistili, zda nejsme rozcuchaní. Řidiči se do něj dívají, aby věděli, co se děje za nimi. Zrcadlo je ovšem předmětem trochu tajemným. Takové zrcátko v pohádce umí dokonce mluvit.
Výstupy pro žáka:
– reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
– tleská rytmus, doprovází píseň hrou na rytmické nástroje

Poslech – Maurice Ravel: Zrcadla

Cyklus klavírních skladeb francouzského hudebního skladatele patří k nejvýznamnějším klavírním skladbám. Seznámíme se se zvukomalebnostmi a možnostmi tohoto hudebního nástroje.

Poslech doprovodíme pohybovou improvizací na místě. Představíme si, že se z nás staly loutky, které ožily v říši zrcadel. Oživilo je světlo, které se od zrcadel odráží. Ruce i tělo musíme mít naprosto uvolněné. Předvedeme si improvizaci i se zastavováním pohybů, které s hudbou souvisejí.

Při poslechu musí být naprostý klid. Třída se rozdělí na několik skupin, v improvizaci se střídáme. Ostatní se zavřenýma očima relaxují.

Hra na zrcadlo

Utvoříme dvojice. Jeden z dvojice představuje zrcadlo. To znamená, že musí napodobovat vše, co dělá jeho spoluhráč – sedne si do dřepu, zvedne ruce nad hlavu, udělá úkrok do strany, ukáže si na nos, zatočí se dokola… Po chvíli si úlohy vyměníme.

Maličká su

malicka_su

  • Naučíme se o počáteční rytmus z písně (Maličká su) – několikrát ho vytleskáme.
  • Kolikrát se tento rytmus v písni objevuje? – Jaká slova mu odpovídají?
  • Při zpěvu dodržujeme pomlky. V pauzách jeden z žáků udeří jednou do trianglu, ostatní žáci pomlku vyjádří tlesknutím.

Pohybový doprovod

1. – 2. takt: dva přísunné kroky vpravo
3. – 4. takt: dva přísunné kroky vlevo
5. – 8. takt: otáčení na místě směrem vpravo
9. – 12. takt: otáčení na místě směrem vlevo

  • Tanec si zkusíme i ve dvojicích, jako by jeden byl zrcadlo.

Hra na schovávanou s notami

Zkusíme si zahrát v notovém sešitě na schovávanou s tóny c, d, e. Zapíšeme si je na tabuli a do notového sešitu. Poté si zapíšeme několik řad, ve kterých vždy jednu notu vynecháme, a zkusíme je doplnit.

Rybička maličká

rybicka_malicka

Písnička se skládá ze dvou čtyřtaktových celků (hudební otázky a odpovědi). První čtyři takty – předvětí – jsou rytmicky naprosto totožné s druhým čtyřtaktím – závětím.

  • V písni různě obměňujeme dynamiku – sílu zpěvu (předvětí středně silně, závětí potichu).
  • Ve druhé sloce dáme prostor sólistům.
  • Spočítáme, z kolika taktů se skládá píseň.
  • V notovém zápisu vyhledáme stoupající melodii.

Pohybový doprovod

1. – 2. takt: dva přísunné kroky stranou vlevo
3. – 4. takt: čelný kruh oběma rukama
5. – 6. takt: dva přísunné kroky stranou vpravo
7. – 8. takt: čelný kruh oběma rukama

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář