Hlavolam

K „lámání hlavy“ slouží různé hlavolamy. Vždy je musíme nějakým způsobem sestavit. Přitom trénujeme myšlení – své vědomosti i dovednosti.
Výstup pro žáka:
– porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Potřebný materiál a pomůcky

barevný papír A3, čtvrtka A4, temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, misky, pravítko, tužka, nůžky, lepidlo

Provedení

  1. K výtvarnému ztvárnění si vybereme libovolného živočicha, rostlinu nebo předmět.
  2. Svůj námět včetně pozadí zpracujeme temperovými barvami na čtvrtku. Vybraný objekt zpracujeme co největší, aby pozadí nezabíralo příliš velkou plochu. Nezapomeneme také na vykreslení detailů.
  3. Po zaschnutí čtvrtku otočíme malbou dolů. Promyslíme si, na jak velké plochy ji rozdělíme. Snažíme se, aby byly různě velké a různých tvarů.
  4. Pomocí pravítka a tužky čtvrtku rozdělíme na plošky. Nůžkami malbu rozstříháme.
  5. Připravený hlavolam zkusíme sestavit, skládačku můžeme připravit i pro spolužáka.
  6. Nakonec hlavolam sestavíme na barevný papír, na který ho poté nalepíme. Mezi jednotlivými dílky ponecháme menší mezírky.

Práci představíme ostatním spolužákům, zhodnotíme náročnost připraveného hlavolamu.

Ukázky práce:

 

 

 

Napsat komentář