Příběh jednoho dne

Jsme ve středu dění. Okolo nás se odehrávají různé jevy a činnosti, které zasahují do našeho života. Pokusme se kresebně vystihnout, co se okolo nás odehrává od rána do večera.
Výstupy pro žáka:
– pozoruje a výtvarně zachycuje své okolí
– porovnává různé vyjadřovací prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

čtverec ze čtvrtky A2, černý fix

Provedení

  1. Vzpomeneme si, co vše jsme prožili v jednom dni – společně si o tom krátce vyprávíme.
  2. Uprostřed čtvercového výkresu zhotovíme svůj autoportrét.
  3. Ten poté obklopíme svými příhodami, které uspořádáme ve formě hodinového ciferníku.
  4. Jednotlivé nakreslené příhody provážeme textem.
  5. Hotovou práci představíme spolužákům. Společně zhodnotíme využití kresebných prostředků a jejich působení na diváky.

Ukázky žákovských prací:

153 155

154 158

Napsat komentář