Hledání a nahrazování textu

V osmé vyučovací hodině se zaměříme na hledání a nahrazování textu a na kontrolu pravopisu. Pro svou práci máme připravené čtyři soubory, se kterými budeme pracovat a které si nejprve stáhneme a uložíme do své složky. V této vyučovací hodině bude pracovat každý žák u svého počítače.
Výstupy pro žáka:
– píše samostatné krátké texty
– v textech najde a nahradí slova

Nejprve si se všemi žáky ukážeme v textovém editoru Writer dvě ikony na panelu nástrojů, které budeme ve vyučovací hodině používat – Kontrola pravopisuNajít a nahradit. Učitel v libovolném souboru předvede jejich fungování.

Žáci si do svých složek stáhnou potřebné soubory (Blansko, šídlo, ovečka, řepa). Poté následuje samostatná práce žáků podle připraveného pracovního listu. V listu je podrobný návod včetně obrázku.

Pracovní list žáci doplní, přidají vlastní hodnocení své práce. Ostatním spolužákům předvedou splněné úkoly.

Napsat komentář