Poštovní známka

„Nejsladší sen jest klidný spánek,“ říkávali naši předkové. My jim dáváme za pravdu. Třetinu života přece prospíme. Zkusíme tedy oslavit spánek a vytvořit k jeho uctění poštovní známku.
Výstupy pro žáka:
– dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických prvků
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, pastelky, voskovky, fixy, tempery, vodovky, štětce, misky, kelímky, nůžky, tužka, ukázky poštovních známek

Provedení

  1. Dětem ukážeme různé poštovní známky, povídáme si o tom, jaké náměty se na nich objevují.
  2. Debatujeme o tom, jak je pro nás významný spánek, kde spíme, jakou máme ke spaní výbavu. Děti, které navštívili skanzen, pohovoří o tom, jak to bylo v minulosti (Kelti, dávní Slované, středověk…). Můžeme vyprávět sny, co se nám často zdají.
  3. Na papír si uděláme pár návrhů k tématu Můj spánek. Předvedeme je členům svého týmu a ten nejlepší zpracujeme.
  4. Pro návrh známky použijeme techniky a výtvarné materiály podle své úvahy.
  5. Na známce nezapomeneme uvést cenu.
  6. Na závěr vystříháme po jejím obvodu zoubky.
  7. Při předvedení hotové práce by nás měla známka zaujmout především výtvarným zpracováním.

Ukázky prací:

11v 12v

13v 14v

Napsat komentář