Valaši

Valaši obývají východní část Moravy – Valašsko. Jsou milí, chytří, silní. Chtějí mít pořád dobrou náladu. Nejsou líní, odvedou kus poctivé práce.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná 2/4 takt
– poznává hudební nástroje

Dú Valaši, dú

du_valasi

Písnička Dú Valaši, dú je kánonem, který se naučíme zpívat. Všimneme si, že melodie prvních čtyř taktů je až na poslední tón shodná s melodií závěrečného čtyřtaktí.

 • Spočítejte, kolikrát se v písni opakuje její první dvoutaktí. (třikrát)
 • Jaké noty objevíme v notovém zápisu písně? (čtvrťové a osminové)
 • Najděte v notovém zápisu pomlku. Jaká to je pomlka? (čtvrťová)
 • Jaké známe pomlky? Zapíšeme si je. (půlová sedí, celá visí)
 • V jakém taktu je zapsána tato píseň? (dvoudobý – počítáme do dvou)

Nácvik kánonu:

 1. Zpěv jednohlasé melodie všemi dětmi.
 2. Tleskání rytmu písně všemi dětmi.
 3. Rytmické provedení kánonu – první hlas děti, druhý učitel, poté oba hlasy dvě skupiny dětí.
 4. Melodické provedení kánonu – první hlas děti, druhý učitel, poté oba hlasy dvě skupiny dětí.

Když jsem jel do Prahy

kdyz_jsem_jel_do_prahy

Lidová písnička z Hradecka je zapsána v malé hudební formě jednodílné. První čtyři takty tvoří předvětí (hudební otázku), druhé čtyři takty závětí (hudební odpověď). Melodie předvětí i závětí je v podstatě shodná (posunutí melodie o jeden tón níž v závětí).

 • Najdete hudební otázku a hudební odpověď?
 • Je rytmus obou částí stejný? (ano)
 • V jakém taktu je tato píseň zapsána? (třídobý)
 • V týmu zazpívejte písničku na jména not.

Poslech – Johann Sebastian Bach: Mše h moll

Poslechneme si, jak uměl Johann Sebastian Bach použít dvojhlasý kánon. V této skladbě zpívají dvě zpěvačky, druhá opakuje to, co před chvilkou odzpívala první. Tato skladba je stará už téměř 300 let. Patří k nejvýznamnějším hudebním skladbám J. S. Bacha. Jednotlivé její části vznikaly v různých obdobích života skladatele.

Překlad latinského textu, který slyšíme:
Věřím v Boha a v jednoho Pána, Ježíše Krista
jednorozeného Božího syna a z Otce narozeného
přede všemi věky, Boha z Boha, světlo ze světla,
pravého Boha z pravého Boha, zrozeného, ne utvořeného,
stejné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je učiněno,
který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář