Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
– porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR

V obou hodinách se věnujeme složení a druhům půd, jejich využití pro zemědělství. Všímáme si přírodních podmínek a v závislosti na nich druhu zemědělské výroby:

  • horské oblasti – podzol – ovce
  • vysočiny – hnědozemě – oves, len, řepka, olejka, brambory, krávy, prasata, ryby
  • nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Zjišťujeme, jaké půdy převažují v našem kraji, jakou výrobou se tu převážně zabývají zemědělci.

K tomuto učivu využijeme pracovní list k samostatné práci. Žáci v něm pracují s předloženým textem, hledají v příruční mapě a zaznamenávají zjištěné informace také do slepé mapky. Ujasňují si vztah půda – rostlinná výroba – živočišná výroba – výsledný produkt.

Napsat komentář