Přijímání a využívání potravy

Naše tělo přijímá z prostředí potravu, vodu a vzduch. Ty jsou nezbytné pro náš život. Voda je obsažena ve všech částech těla. Z potravy získáváme látky potřebné pro stavbu těla a jeho činnosti. Vitamíny a některé další látky jsou důležité pro naše zdraví. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
– vysvětlí základní funkce trávící soustavy

Potrava se zpracovává a využívá v trávicím ústrojí. Přijímáme ji ústy. Rozmělníme ji zuby a promícháme se slinami. Již zde se začnou některé složité látky v potravě štěpit na jednodušší. Dále se sousta polykáním dostanou jícnem do žaludku. Promíchají se se žaludeční šťávou – další část se rozkládá na jednodušší části. Ze žaludku postupuje natrávená potrava do tenkého střeva. Do jeho začátku vtékají ze slinivky břišní trávicí šťávy, které dokončují rozklad látek v potravě. Vzniklé jednoduché látky prolínají stěnou tenkého střeva – vstřebávají se do krve. Nevstřebané zbytky z tenkého střeva přecházejí do tlustého střeva, kde se z nich odděluje voda. Ta se vrací do krve. Zbylé látky tvoří stolici, která vychází z těla ven konečníkem.

K výkladu učiva využijeme prezentaci. Na prvním slidu najdeme snímek s umístěním vnitřních ústrojí. Podíváme se, kde je máme v těle ukryty. Dále si rozebereme trávicí soustavu a vysvětlíme její fungování. Podíváme se, jak vypadá žaludek, z čeho se skládá dutina ústní a jazyk. Doma si žáci vyzkoušejí, jestli jim chuťové buňky na jazyku správně fungují. Prezentaci ukončíme obrázkem umístění střev. Do sešitu si zakreslíme a popíšeme trávicí soustavu.

Společně si zopakujeme, jakého původu je naše potrava. Uvádíme příklady potravy, o které se domníváme, že je či není zdravá. Dále zkoušíme zapsat potraviny, které obsahují hodně

  • bílkovin
  • cukru
  • tuku
  • vitamínů

Zpracujeme pracovní list, ve kterém popisujeme části trávicí soustavy. Zkoušíme sestavit zdravý jídelníček, hodnotíme potraviny podle obsahu potřebných látek.

K rozšíření znalostí a opakování využijeme pracovní listy Trávení a Jazyk. Učivo je propojené s matematikou. Počítáme množství přijaté potravy, vyprodukovaných slin a žaludečních šťáv.

Přijímání potravy je věnován testík, který je připraven na počítači. V něm si zopakujeme pojmy, které jsme si osvojili. Výsledky testíku si každý žák zapíše do svého sešitu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář