„Nová“ informatika

Informatika podle revize RVP je spíše logikou. Pro žáky jsme připravili tři moduly:

U většiny předložených úkolů není nutno využít počítač, u některých úkolů jsou využity externí stránky s připraveným zadáním. Je třeba se dopředu seznámit se zadáním, abychom mohli žákům pomoci radou.