Mýtus stvoření

Společně se vypravíme za tajemstvím, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti naší Země. Za tajemstvím zrození. Předtím se seznámíme s úžasným dílem malíře Marca Chagalla.
Výstupy pro žáka:
– porovnává výrazové prostředky různých ilustrátorů, poznává ilustraci jako umělecký prostředek
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, temperové barvy, štětce, kelímek s vodou

Provedení

  1. Úvodní motivace a rozhovor se žáky – jak se asi zrodil svět a živočichové na něm.
  2. Prohlédneme si obrazy malíře Marca Chagalla. Všimneme si kompozice a barevnosti jeho obrazů.
  3. Každý žák si zvolí vlastní námět své práce. Například ptáče ve vejci, kotě v kočce, dítě v matce.
  4. Zapojíme svou fantazii také pro využití netradičních barevných kontrastů.
  5. Své téma zpracujeme temperovými barvami.

Při hodnocení práce se soustředíme na kompoziční a barevné řešení plochy. Vyzdvihneme představivost žáka. Nehodnotíme reálnost malby.

Ukázky prací:

87v 89v

95v 96v

Napsat komentář