Problémy s počítačem

Počítač je velmi složité zařízení a ne všechny aplikace jsou naprogramovány zcela bez chyb. Může se stát, že počítač najednou přestane pracovat a nereaguje ani na klikání myši, ani na ťukání na klávesnici. Ve dvacáté deváté a třicáté hodině se společně podíváme na to, kde najít nápovědu, co s běžnými závadami, co je místní nabídka a jaká jsou nebezpečná tlačítka. Zaměříme se také na ukládání a otvírání souborů v počítači.
Výstupy pro žáka:
– využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií, funkce operačního systému
– sám správně zapne a vypne počítač, používá kliknutí a dvojklik
– používá důležité klávesy
– ví, že složku může dále otvírat

Zamrznutí počítače

Nejprve chvíli počkáme, jestli se počítač neumoudří a sám se nerozběhne. Teprve poté zavoláme na radu učitele. Jestliže se počítač nepodaří oživit, přijdeme patrně o rozdělanou práci. Obranou proti tomuto riziku je svou práci častěji ukládat a to i když ji nemáme zcela hotovou, tedy v jejím průběhu.

Panely nástrojů

Někdy se stane, že panely nástrojů s ikonami, které používáme, zmizely. Patrně jsme si tuto chybu způsobili sami tím, že jsme omylem panel nástrojů skryli. Náprava není složitá: v nabídce ZOBRAZIT vybereme položku obsahující slovo panel (panel nástrojů, panel barev…). U každého panelu je znak zaškrtnutí, který naznačuje, zda se tento panel právě zobrazuje či ne.

 1. Spusť MALOVÁNÍ a prohlédni si nabídku ZOBRAZIT. Zkus vypnout a zapnout některý z panelů. Vše poté uveď do původního stavu.
 2. Podobně pracuj v aplikaci WORD PAD.

Místní nabídka

V systému Windows ve velké většině případů platí, že kliknutím pravým tlačítkem myši se objeví místní nabídka – počítač nabídne několik nástrojů, o kterých si myslí, že by právě teď na tomto místě byly potřebné. Pokud tedy nevíš, kde najít potřebný pracovní nástroj, zkus kliknout pravým tlačítkem myši a číst z nabídky, jež se objeví. Vybereš-li si, potvrdíš svou volbu levým tlačítkem myši. Pokud se ti nic z nabízených možností nehodí, klikni levým tlačítkem vedle nabídky a ta se ztratí.

 1. Spusť MALOVÁNÍ a zjisti, u kterých nástrojů se nabízí místní nabídka a u kterých nikoli (zkus první řádek ikon v panelu nástrojů).
 2. Co se stane po kliknutí pravým tlačítkem myši v KALKULAČCE?

Nápověda

Nápovědu, neboli Help má každý pořádný program. Seznámí nás s tím, jak se ovládají jednotlivé nástroje programu. Kdo se naučí v nápovědě orientovat a využívat ji, nemusí tolik tápat. Najdeme ji na panelu nabídek pod slovem NÁPOVĚDA. Vyvoláme ji také stisknutím klávesy F1 na horním řádku klávesnice. Jak vyhledávat v nápovědě? Buď si můžeme vybrat z nabízených témat kliknutím na odkazy podobně jako při prohlížení webových stránek, nebo přepnutím na REJSTŘÍK vyhledáváme podle jednotlivých slov.

 1. Spusť aplikace MALOVÁNÍ, WORD PAD, KALKULAČKA a ve všech aplikacích najdi nápovědu.
 2. Spusť některou z her, které jsme hráli a zjisti, která z nich nemá žádnou nápovědu.
 3. Zavři všechny aplikace, abys viděl pouze pracovní plochu počítače. Stiskni klávesu F1, čímž vyvoláš nápovědu k systému Windows. Vyhledej si a přečti základní informace o systému Windows a zjisti informace o počítači, na kterém pracuješ.
 4. Zjisti, kde lze v nabídce START spustit nápovědu k Windows.
 5. Spusť nápovědu k aplikaci WORD PAD a přepni do rejstříku. Zde najdi slovo čas a zjisti, jak lze do textu vložit dnešní datum a přesný čas. Poté zapiš ve WorPadu větu Hodinu informatiky máme . Je právě . A vlož do ní dnešní datum a čas.
 6. V nápovědě k Windows zjisti, jak lze tisknout dokumenty na tiskárně. Text nápovědy označ myší a zkopíruj ho do Word Padu.

Riziková tlačítka

Některá tlačítka a klávesy mohou mít pro neznalé nebezpečné účinky. Seznámíme se s nimi.

 1. Tlačítko pro zapínání a vypínání počítače a tlačítko RESET pro znovuspuštění počítače jsou velmi riziková. Tato tlačítka pro práci na počítači vůbec nepotřebuješ, používej je pouze se svolením učitele.
 2. Běžné klávesy Enter, Escape, tlačítka ANO, NE, STORNO, OK v dialogovém okně jsou nebezpečné tomu, kdo nejdřív kliká a mačká a teprve poté přemýšlí a čte. Při práci na počítači nehodnotíme rychlost, ale kvalitu. Každé hlášení počítače si proto přečti. Pokud zprávě nerozumíš, zeptej se spolužáka nebo učitele.
 3. Některé klávesy se nazývají přepínače. Jestliže jsou zapnuty, svítí na klávesnici zelená kontrolka.
  – Klávesa NumLock zapíná klávesnici s čísly v pravé části. Pokud ti nejdou psát číslice, zkontroluj, zda ti kontrolka svítí.
  – Klávesa Caps Lock přepíná velká a malá písmena. Měla by být vypnuta. Pokud ti počítač vypisuje místo malých písmen velká, zkontroluj, zda nesvítí kontrolka pro Caps Lock.
 4. Spusť si aplikaci WORD PAD. Vyzkoušej si psaní s vypnutými a zapnutými přepínači NUM LOCK a CAPS LOCK. Najdi na klávesnici jejich kontrolky.
 5. Zapni si přepínač CAPS LOCK tak, aby ti svítila zelená kontrolka a ve WORD PADU zapisuj písmena ě, š, č, ř, ž, ý, á, í, é, ú, ů. Co se ti objeví?

Soubor v počítači

Občas se nám může stát, že chceme otevřít svůj soubor v počítači a nemůžeme ho najít. Počítač ukládá do paměti spousty souborů. Většinu z nich má uloženu na svém pevném disku. Důležitější soubory si zálohujeme, jiné můžeme přesunout do jiného počítače, který je připojen k počítačové síti. Pro přehlednost používá počítač složky, v nichž má soubory uspořádány. Ty bys měl mít na ploše počítače, na kterém pracuješ, složku se svým jménem. Představ si, že je to tvoje školní aktovka. Dbej na to, abys všechny soubory, které na počítači vytváříš, ukládal právě do své složky a nenechával je povalovat třeba v jiných složkách. Hodláš-li pokračovat v práci, snadno svůj soubor ve své složce najdeš a otevřeš.

Procvič si otevírání souboru

Spusť si aplikaci WORD PAD. Na panelu nástrojů klikni na ikonu OTEVŘÍT (případně zvol nápis SOUBOR – OTEVŘÍT). Objeví se okno s nápisem Otevřít. V levém sloupečku klikni na ikonu PLOCHA a poté si vyber složku se svým jménem. V ní by se měly objevit všechny soubory, které na tomto počítači můžeš otevřít. Soubor si můžeš zvolit dvojklikem nebo výběrem myší a potvrzením Entrem (kliknutím na tlačítko Otevřít).

Procvič si ukládání souboru

Ukládáš-li například ve Word Padu soubor, vždy dbej na to, abys ho uložil do své složky. Na panelu nástrojů si zvol ikonu ULOŽIT (případně nápis SOUBOR – ULOŽIT JAKO). V levém sloupečku okna vyber ikonu PLOCHA, poté klikni na svou složku. Soubory si vždy pojmenuj tak, abys poznal, co obsahují.

 1. Na školních stránkách si prohlédni fotografie z našich akcí. Vyber si fotografii, na které jsi ty. Fotografii si ulož do své složky. Spusť aplikaci Malování a otevři si vybranou fotografii. Na fotografii něco přimaluj – delší vlasy, vousy… Opět ji ulož do své složky.
 2. Do své složky si ulož soubor pohadka. Spusť si aplikaci Word Pad a tento soubor si otevři. Pohádku si přečti a vymaž z ní všechny prázdné řádky. Poté ji opět ulož.

18

19

Napsat komentář