První světová válka

Jedenáctá část je věnována prvnímu celosvětovému konfliktu. Převážně se pochopitelně zaměříme na evropský kontinent. Všimneme si příčin rozpoutání konfliktu, zapojení Čechů do války i zběhnutí některých z nich k nepříteli. Pohovoříme o důsledcích pro civilní obyvatele. Tématu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
– shromažďuje a využívá poznatky z kronik, archivů a muzeí
– rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí

Názorně si rozebereme nejdůležitější příčiny rozpoutání války. Všimneme si zapojení Čechů, ukážeme si některé nové zbraně, které byly ve válce použity. Díky zběhům byly vytvořeny legie, jejichž členové začali bojovat proti své původní vlasti. Pojmenujeme si představitele odboje, kteří se diplomaticky zasloužili o obnovení naší samostatné státnosti.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola První světová válka), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartách Významní lidé se podíváme na T. G. Masaryka a E. Beneše.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: První světová válka, Vznik Československé republiky.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly První světová válka. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). K ověření znalostí nám pomůže také testík, který nalezneme v závěru kapitoly v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad legionářů. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Napsat komentář