Bludiště

Na počítači spustíme program Malování. V programu si otevřeme obrázek a splníme úkol. Pracujeme co nejpřesněji. K cíli, tedy ke splnění úkolu, vede více cest. Můžeme tedy pracovat podle svého uvážení a zvolit si vlastní postup. Důležitý je co nejpřesnější výsledek. Pokud se nám něco nepovede, můžeme zvolit Úpravy a Zpět.
Žáci se učí kreslit tužkou, vybarvovat plechovkou barvy, využít nástroj úsečka, vyměnit barvy. Práci zvládnou za 1 – 2 vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
– grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů

Cíl: Procvičit si využití několika nástrojů při práci s obrázkem, trénink jemné motoriky při práci s myší.

Postup:

  1. Nejprve si stáhneme do své složky obrázek bludiště.
  2. Spustíme aplikaci Malování.
  3. V programu si otevřeme obrázek bludiště.
  4. Pomocí plechovky barvy vybarvíme rybičku.

Úkol: Pomozte rybičce proplout bludištěm na druhou stranu. Pokuste se při cestě nedotknout stěny bludiště, aby si rybička nenatloukla. Pokud se vám to nepodaří, nic se neděje, dokreslete rybičce skafandr.

Dílčí úkoly: Nejprve při hledání cesty použijeme nástroj tužka. Obrázek uložíme pod jménem bludiste2. Opět si otevřeme původní obrázek a při hledání cesty použijeme nástroj úsečka. Zvolíme si jinou barvu. Poté obrázek uložíme pod jménem bludiste3.

Rozšiřující úkol: Pomocí nástroje úsečka připravte pro kamarády vlastní bludiště. Hotový obrázek uložte pod názvem bludiste4.

Závěr: Předveďte ostatním spolužákům, co jste dokázali vytvořit.

Odměna: Ve svém pracovním listu pomocí pastelky proplujte s rybičkou bludištěm na druhou stranu. Podobně zkuste dosáhnout paprsky sluníčka na kytičku.

Kontrola učitele: Každý žák přiloží vzniklé obrázky jako přílohu k emailu a odešle učiteli. V pracovním listu samostatně zhodnotí svou práci a předá k vyhodnocení učiteli.

Napsat komentář