Mapy a plány

V šesté části vlastivědného učiva 4. ročníku se věnujeme plánům a vlastivědným mapám. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Poznáme různé druhy map, naučíme se číst v mapách, sestavíme si jednoduchý plán.
Výstupy pro žáka:
– orientuje se na mapě podle světových stran
– objasní vysvětlivky a grafiku mapy
– čte vlastivědnou mapu a náčrt

Nejprve si pomocí prezentace všimneme různých druhů map, objasníme si jejich použití pro turisty, cyklisty, motoristy, piloty či stavitele. Prohlédneme si turistickou mapu a automapu. Co v nich můžeme nalézt? Přejdeme k vlastivědným mapám – příruční a nástěnné. Prohlédneme si atlas a v něm speciální mapy (suroviny, zemědělství, podnebí…). Ukážeme si zmenšený model Země – glóbus.

V další části vyučování si všimneme měřítka mapy. V prezentaci si všimneme snímku krajiny a zpracování této krajiny v turistické mapě podle určitého měřítka. Jaké jsou vzdálenosti na různých mapách a ve skutečnosti? Poté si každý žák vyrobí měřítko ke své příruční vlastivědné mapě. Návod najdeme opět v prezentaci. Pomocí vyrobeného měřítka zkusíme zjišťovat skutečné přímé vzdálenosti. Návod a úkoly jsou připraveny v prezentaci.
Následují vysvětlivky mapy. V prezentaci máme připraveny konkrétní úkoly k vyhledávání v příruční mapě. Pomocí vysvětlivek zjišťujeme informace o krajině našeho domova v blízkosti bydliště.

Poslední část prezentace je věnována plánům. Na základě leteckého snímku zjistíme, jak vypadá plán obce a k čemu slouží. Při samostatné práci každý žák sestaví plán své cesty do školy. S plánem seznámí členy svého týmu a popíše jim svou cestu do školy.

Toto učivo si žáci procvičí pomocí pracovního listu s názvem Orientace na mapě. Při doplňování potřebují příruční mapu, vyrobené měřítko a směrovou růžici. Všechny úkoly by měli zvládnout samostatně, pomoc budou potřebovat pouze při převodu měřítek různých map, aby si uvědomili, k čemu měřítko mapy slouží a jak podrobné mapy s různými měřítky získáme.

Napsat komentář