Strom pro veverky

Veverky jsou tak půvabné, že jim rádi odpustíme lup oříšků na naší zahradě. Možná jim naopak nějaké přidáme. Odměnou nám je ukázka akrobacie v korunách stromů. Jak ale veverky bydlí, jak žijí, vychovávají svá mláďata?
Výstupy pro žáka:
– citlivě vnímá výtvarná díla
– Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A2, rudka, kniha J. Zemana Dobrodružství veverky Zrzečky

Provedení

  1. Co víme o životě veverek? Je to patrně nejroztomilejší hlodavec naší krajiny. Protože na zahradách a v parcích jsou stromy, cítí se zde jako doma. V typickém panáčkovacím postoji si ji můžeme prohlédnout docela zblízka. Je čilá přes den, v noci spí. Veverka vmžiku vyběhne na vršek stromu, zhoupne se na nejtenčí větvi a s lehkostí přeskočí i přes čtyřmetrovou propast.
  2. Prohlédneme si některé ilustrace v knize Dobrodružství veverky Zrzečky.
  3. Jak mohou vypadat skrýše veverky v nitru velkého a starého stromu?
  4. Čtvrtku si připravíme na výšku a rudkou načrtneme silné větve a kmen starého stromu. Postupně přidáme vybouleniny, zlomené zbytky větví a dutiny jako úkryty veverky.
  5. V některých si veverka shromažďuje zásoby. Jak bude vypadat dutina, ve které vyvede své mladé?
  6. Postupně přidáváme detaily, dokreslujeme různě husté šrafy k docílení dojmu plastičnosti. Prstem rozmazáváme a přidáváme strukturu kůry stromu.
  7. Nakonec přidáme lehké pozadí pozadí. Využijeme i bílé barvy čtvrtky ke zvýraznění kontrastu.
  8. Svou hotovou práci představíme svým spolužákům.
  9. Zhodnotíme výtvarné zpracování a působivost práce.

Ukázky prací:

21 23

24 26