Kreslíme na počítači

Osmá až desátá vyučovací hodina je věnována malování. Program Malování je natolik jednoduchý, abychom v něm ihned mohli začít kreslit obrázky. Nechceme ovšem kreslit pořád pouze černé tenké kostrbaté čáry, ale i křivky mnoha barev, obdélníky, kruhy. Proto se seznámíme s nabídkami a panelem nástrojů.
Očekávané výstupy pro žáka:
– využívá základních funkcí operačního systému
– vytváří a kopíruje vlastní obrázek
– využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií

Panel kreslicích nástrojů

Najdeme ho vlevo od kreslicí plochy. Zastavíme-li nad některou ikonou myší, zobrazí se v rámečku jeho název. Chceme-li vybrat některý nástroj k naší práci, klikneme na něj.

Volba barev

Ve spodní části okna je panel barev. Právě vybrané barvy najdeme vlevo od palety barev. Jsou dvě, vrchní a spodní. Potřebujeme-li jinou barvu, klepneme na ni. Vrchní barvu vybíráme levým, spodní barvu pravým tlačítkem myši. Potřebujeme-li vybarvit plochu, vybereme nástroj PLECHOVKA. Může se nám stát, že vybarvíme celý obrázek, jestliže je obrys nakresleného tvaru přerušen.

Krok zpět

Velmi důležitá funkce, kterou zcela jistě mnohokrát využijeme. Umožňuje nám vrátit se do předchozí situace. Když uděláme chybu, nebo se nám poslední čára příliš nepovedla, vybereme z nabídky ÚPRAVY příkaz ZPĚT. Pokud stále není opraveno, zkusíme tento krok ještě jednou zopakovat.

Úkoly v pracovním listu:

  1. Nakreslete tři vlajky států, které znáte (kreslení, plechovka).
  2. Nakreslete abstraktní obrázek: skládejte přes sebe náhodně obdélníky nebo elipsy a potom je vybarvěte (obdélníky, elipsy, plechovka).
  3. Nakreslete čelní stranu naší školy se všemi okny. Vybarvěte ji barvami podle své dnešní nálady, smutně či vesele (kreslení, plechovka, sprej).
  4. Nakreslete krajinu s vycházejícím sluncem. Použijte především sprej k zajímavému rozmazání krajiny (sprej).
  5. Nakreslete pavouka v pavučině. Použijte především úsečky (úsečky, kresba).
  6. Nakreslete talíř s obědem – maso s knedlíkem a zelím. Použijte gumu, abyste odstranili přebytečné části kruhů u překrývajících se knedlíků (kresba, guma, plechovka).
  7. Nakreslete od ruky květinu s květem a listy. Vybarvěte ji. (kresba, plechovka, příkaz Zpět při přetečení barvy).

01 02

03 04

05 06

07

Napsat komentář