Malovaná abeceda

Žáky motivujeme přípravou omalovánek pro prvňáky. Využijeme přitom týmovou spolupráci. Při práci použijeme program Malování a předchozí práci s programem Writer rozšíříme o vložení tabulky a práci s tabulkou. V Malování využijeme hlavně tužku, štětec, úsečku a vystřižení obrázku. V konečné fázi každý žák vytiskne jeden list s omalovánkami pro prvňáčky. Práci zvládneme za tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– různými nástroji vytvoří vlastní obrázky
– textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů

Motivace: Připravme našim prvňáčkům učební pomůcku – omalovánky s celou českou abecedou. V programu Malování vytvoříme obrázky, které budou obsahovat písmeno s obrázkem (například K – květina, A – auto). Obrázky sestavíme dohromady do omalovánek, vytiskneme a předáme prvňáčkům.

Týmová spolupráce: Jednotlivé žákovské týmy si nejprve rozdělí písmena abecedy tak, aby každý žák zpracovával osm písmen abecedy. Pokud možno každý člen týmu bude mít jiná písmena tak, aby celý tým dal dohromady celou abecedu.

Postup:

 1. Spusťte si program Malování.
 2. Nakreslete písmeno a k němu obrázek. Písmeno i obrázek musí být zpracovány tak, aby bylo možné je vybarvit pastelkami.
 3. Obrázek nevybarvujte, bude černobílý.
 4. Z hotového obrázku odstraňte zbytečné okraje – vystřihněte ho.
 5. Obrázek uložte do své složky.
 6. Takto vytvořte osm písmen s obrázky.
 7. V aplikaci Open Office si spusťte program Writer – Textový dokument.
 8. Na stránku vložíme tabulku, zadáme 2 sloupce a 4 řádky.
 9. Do tabulky postupně vložíme hotové obrázky. Upravíme je tak, aby všech osm polí bylo přibližně stejně velkých.
 10. Hotové omalovánky vytiskneme.

Dílčí úkoly:

 1. Při tvorbě obrázků používejte hlavně nástroj tužka, štětec a úsečka.
 2. Vyberte si černou barvu.
 3. Svá malovaná písmena předveďte svým spolužákům z týmu. Navzájem se raďte – podle obrázku musí prvňáčci poznat, o co se jedná.
 4. Za pomoci vyučujícího vložíme obrázky na stránky v programu Writer a vytiskneme omalovánky pro prvňáčky.
 5. Vytiskněte si je také na druhou stranu pracovního listu.

Rozšiřující úkol:
V programu Malování si na závěr otevřete své obrázky k malované abecedě a pomocí plechovky barvy si je vybarvěte. Pastelkami si vybarvěte omalovánky na druhé straně pracovního listu.

Hodnocení
V pracovním listu si doplňte, jak zvládáte použití nástrojů tužka, štětec a úsečka v programu Malování. List předejte učiteli, aby mohl zhodnotit vaše dovednosti. Svůj soubor s částí abecedy mu zašlete elektronicky.

Napsat komentář