Pohyb v textovém dokumentu

K pohybu v textovém dokumentu jsme zatím používali myš a šipky. Je-li ovšem dokument delší, můžeme kromě kolečka myši a posuvníků na okraji okna použít klávesy na klávesnici. Ve čtvrté vyučovací hodině procvičíme využití kláves pro rychlý pohyb v textovém dokumentu.
Výstup pro žáka:
– píše samostatně krátké texty, pohybuje se v dokumentu, nalézá požadované informace

V této vyučovací hodině doporučuji, aby žáci pracovali u pracovních stanic jednotlivě. Nejprve vyhledají podle soupisu v pracovním listu klávesy a přečtou si jejich využití:

Home – přesune kurzor na začátek řádku
End – přesune kurzor na konec řádku
Page Up – přesune kurzor na obrazovce nahoru
Page Down – přesune kurzor na obrazovce dolů

V obsáhlém textu využijeme kombinaci kláves:
Ctrl + Home – přesune kurzor na začátek dokumentu
Ctrl + End – přesune kurzor na konec dokumentu

Využití kláves vyzkoušíme v pověsti o hradu Křivoklát, kterou si žáci stáhnou do své složky a poté otevřou v textovém editoru Writer. Přitom do pracovního listu doplňují řešení jednotlivých úkolů. V pracovním listu vyhodnotí vlastní práci a pracovní list poté předají ke zhodnocení práce učiteli.

Učiva je pro tuto vyučovací hodinu připraveno méně, doporučujeme nespěchat. Na závěr hodiny je vhodné zopakovat klávesy a jejich využití. Přitom můžeme použít jiný delší dokument.

Napsat komentář