Mé čínské jméno

Jak bychom napsali své jméno čínsky? Víme, že v Číně používají k psaní zvláštní znaky? Seznámíme se s nimi a pomocí překladače zjistíme, jak by vypadalo naše jméno v Číně.
Výstupy pro žáka:
– dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických prvků
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, černá tuš, vodové barvy, kelímek s vodou, štětce, ukázky čínského písma, přepisy jmen dětí do čínských znaků

Provedení

  1. Dopředu přichystáme přepisy jmen dětí do čínských znaků, v překladači jmen zadáme jméno dostaneme znaky pro slabiky, které se zvukově nejvíce  podobají českým slabikám jména.
  2. Každé dítě dostane papír se svými znaky a k němu výklad znaků (čínské znaky nezastupují hlásky jako česká abeceda, ale slabiky, kromě toho většina znaků má ještě vlastní význam, například „had, sličný, jezdit na koni“).
  3. Přes celou plochu čtvrtky překreslíme štětcem a tuší co nejvěrněji první znak svého jména, poté dáme uschnout.
  4. Domalujeme vodovkami pozadí – použijeme svoje oblíbené barvy.
  5. Na konci hodiny prezentujeme všechny práce: Jmenuji se .., v čínském překladu to znamená .., toto je můj obrázek.

Ukázky žákovských prací:

 05v 06v

 

Napsat komentář