U nás před Vánocemi

Co vše děláme u nás doma před Vánocemi? Vybíráme vánoční stromeček, pozorujeme kádě s rybami, pečeme vánoční pečivo, uklízíme, vybíráme a schováváme dárky… Zkusíme si naše předvánoční přípravy výtvarně zpracovat.
Výstupy pro žáka:
– poznává na konkrétních případech interpretace vyjádření
– rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, černá nebo hnědá voskovka, vodovky, štětce, kelímek s vodou

Provedení

  1. Nejprve si v týmu pohovoříme o tom, jak se doma připravujeme na Vánoce. Každý člen týmu si zvolí jiné téma k výtvarnému zpracování.
  2. Promyslíme si prostředí, ve kterém se bude odehrávat naše příprava (náměstí s káděmi, jarmark, obchod, kuchyně se sporákem, obývací pokoj…) a postavy, které budeme zpracovávat.
  3. Na čtvrtku nakreslíme voskovkou obrysy a hlavní kontury prostředí a vystupujících osob.
  4. Drobnými tahy dále upravujeme naši kresbu, doplňujeme detaily. Dbáme hlavně na to, abychom co nejlépe vystihli prostředí.
  5. Poté promyslíme barevnost a postupně celou čtvrtku pokryjeme odstíny vodových barev. Můžeme také barvy nechat částečně zapíjet do sebe. Čtvrtku poté necháme uschnout.
  6. Při předvedení vystoupí celý pracovní tým a výtvarnou práci doplní krátkým vyprávěním o přípravě na Vánoce.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář