Začínáme s počítačem

Seznámení s využitím počítače a možnostmi pomoci při školní práci absolvujeme se žáky ve čtvrtém ročníku. Je rozděleno do sedmi na sebe navazujících částí a vrcholí souhrnným opakováním a sebehodnocením žáků.

A. První seznámení s počítačem a jeho základní ovládání: Tato část je rozdělena do šesti kroků. Při spouštění aplikací využijeme Malování, WordPad a Kalkulačku. Pomocí ikony na ploše spouštíme například Koš. Tato část je naplánována na měsíce září – říjen.

 1. Začínáme s počítačem (1 hodina)
 2. Počítač a jeho příslušenství (1 hodina)
 3. Pracovní prostředí počítače (1 hodina)
 4. Spouštění aplikací (1 hodina)
 5. Okno a dialogové okno (1 hodina)
 6. Plocha a ikona na ploše (1 hodina)

B. Poznáváme počítač a jeho využití: trénujeme ovládání myši, založíme si emailovou adresu pro komunikaci s učitelem, naučíme se ukládat svou práci, vytvořit si adresář, učíme se kreslit, psát, vyhledávat informace, zahrajeme si některé jednoduché hry. Úkoly v této části plníme od konce října do poloviny ledna.

 1. Trénujeme ovládání myši (1 hodina)
 2. Kreslíme na počítači (3 hodiny)
 3. Hrajeme hry (1 hodina)
 4. Píšeme na klávesnici (3 hodiny)
 5. Surfujeme po internetu (2 hodiny)
 6. Ukládáme svou práci (1 hodina)
 7. Hodnocení práce (1 hodina)

C. Ovládáme králíčka: seznámíme se s jednoduchým programováním, které se používá k sestavení programů řídících jednoduché i složité stroje. Pomocí příkazů sestavíme jednoduché programy k pohybu i činnosti králíčka Petříka. Zadané úkoly plníme od poloviny ledna do února.

D. Kopírujeme: učíme se kopírovat text, obrázky a kopírovat mezi jednotlivými aplikacemi. Zadané úkoly této části plníme od února do března.

 1. Kopírujeme text (1 hodina)
 2. Kopírujeme obrázky (2 hodiny)
 3. Kopírujeme mezi aplikacemi (3 hodiny)

E. Výukové programy a internetové učebnice: spouštíme je, používáme a správně ukončujeme. Na začátku dubna si stručně zopakujeme a procvičíme jejich využití.

F. Problémy s počítačem: nápověda a rejstřík, nebezpečné klávesy, hledání v počítači, pořádek v souborech. Zadané úkoly plníme společně v polovině dubna.

G. Zásady při práci u počítače: bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví u počítače řešíme ve dvojicích ke konci dubna.

H. Opakování a zhodnocení: Přestáváme být začátečníky v práci s počítačem, umíme ho využít při základní práci. Předešlé poznatky si zopakujeme v sedmi úkolech. Ohlédneme se za tím, co jsme dokázali splnit, připravíme svou složku se všemi splněnými úkoly. Zhodnotíme svou práci, vytiskneme nejzdařilejší úkoly a vystavíme je ve třídě. Připravíme sborník pro rodiče. Úkoly plníme v květnu a červnu.

Napsat komentář