Smysly a nervy

Smyslové orgány zachycují podněty z prostředí okolo nás. Společně se seznámíme s nervovým systémem a mozkem. Blíže si probereme oko a ucho. Této kapitole věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– vysvětlí funkci nervové soustavy
– popíše funkci zrakového ústrojí a ostatních smyslů

Zprávy z okolního prostředí, které zachytí smyslové orgány, vedou nervy do mozku a míchy. Odtud jsou vysílány příkazy k různým částem těla. Z mozku se například po nervech šíří příkazy ke stažení svalu. Sítí nervů je protkáno celé naše tělo. Nejvíce zpráv získáváme očima – rozlišíme světlo a tmu i různé barvy. Uchem zachycujeme různé zvuky. Hmatem zjišťujeme vlastnosti povrchu předmětů a jejich různou teplotu. Chutí a čichem rozeznáváme vlastnosti látek, které vdechujeme nebo jíme.

Při výkladu využijeme prezentaci. Rozebereme si nervovou soustavu i její význam pro člověka. Podíváme se na mozek. V další vyučovací hodině nás čeká popis oka a ucha a jejich význam. Upozorníme žáky na význam slz a očních víček. Neopomeneme je varovat před dlouhodobým pobytem v hlučném prostředí či před nedostatečným osvětlením pro čtení, dlouhodobým sledováním obrazovky televizoru a monitoru počítače.

Pro doplnění a rozšíření znalostí pro žáky připravíme pracovní listy Nervový systém a Mozek. Jsou propojeny s matematikou. Obsahují také příklady pro kontrolu smyslů a pro procvičení mozku.

Pro procvičení pojmů mají žáci připraven testík na počítači. Jeho výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář