Na svatbě

Až se jednou budete vdávat a ženit, možná vám budou hrát Svatební pochod. Svatba je důstojná událost, proto má tento pochod poměrně pomalé tempo. Tím se liší třeba od vojenských pochodů. I když je také jako ony zapsán v dvoudobém taktu.
Výstupy pro žáka:
– určuje charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová
– tleská rytmus písní, doprovází je hrou na rytmické nástroje

Kalamajka mik, mik, mik

kalamajka

Známá lidová píseň je současně i tancem, což se dozvídáme z druhé sloky písničky. Tento typický slovanský tanec je rozpustilý, veselý. Tančil se právě při svatebním veselí. Melodie celé písně je založena na jejím prvním dvoutaktí – několikrát se v písni opakuje, pokaždé je však jeho melodie posunuta o tón níž. Odlišný je pouze poslední takt písně.

  • Při zpěvu písně zvýrazníme tleskáním její sudé takty.
  • Spočítáme, z kolika taktů se píseň skládá?
  • Do kolika dob počítáme v této písni?

Pohybový doprovod
1. takt – dva přísunné kroky směrem vlevo
2. takt – tři podupy na místě
3. takt – dva přísunné kroky směrem vpravo
4. takt – tři podupy na místě
5. – 8. takt – stejný jako první čtyři takty

Koho si vzal náš kominík za ženu? No přece Elišku. Mohl si ale zrovna tak vzít Jindřišku či Alenku.

Haló Eliško! Tak se kominík shání po své milé – hra na ozvěnu:
Učitel: Haló Eliško! – Haló Bedřiško! – Haló Alenko! …
Žáci: Haló Eliško! – Haló Bedřiško! – Haló Alenko! …

Poslech – Felix Mendelssohn-Bartholdy: Svatební pochod

Předehru k Shakespearově hře Sen noci svatojánské složil Mendelssohn pod dojmem četby této divadelní hry ve svých patnácti letech. Dnes patří mezi nejpopulárnější skladby světové hudby.

Při poslechu se rozdělíme na dvě skupiny. Jedna představuje svatebčany, druhá hudebníky. Hudebníci pantomimicky hrají na nástroje, které slyšíme. Svatebčané pomalým a vážným krokem pochodují ve dvojicích. Jako první kráčí nevěsta se ženichem. Chodí libovolně po třídě. Za sebou vedou ostatní svatební hosty.

V další části dáváme pozor, ve kterém místě ukázky se objeví známá melodie úvodního pochodu.

Kováři, kováři

kovari_kovari

Lidovou píseň z Čech zpíváme vesele.

  • V jakém taktu je tato píseň?
  • Kolik dob má jeden takt?
  • Takt si zahrajeme na rytmický nástroj (hůlky, bubínek…).
  • Je tato píseň pochodová, nebo taneční?
  • Spočítáme takty.
  • Zjistíme, jaké noty se v písni vyskytují.
  • Zapíšeme si je do notového sešitu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář