Pracovní prostředí počítače

Ve třetí vyučovací hodině informatiky si povíme, co vidíme na obrazovce monitoru po přihlášení k počítači. Zjistíme, že celý prostor obrazovky je rozdělen na pracovní plochu a hlavní panel. Na hlavním panelu najdeme nejdůležitější tlačítko v počítači – START. Pomocí nabídky START se spouští pracovní programy a hry, nastavuje se nebo vypíná počítač.
Očekávané výstupy pro žáka:
– využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií
– sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a vypnout monitor

Na hlavním panelu se kromě tlačítka Start nacházejí malé ikonky ke spuštění programů či k nastavení počítače. Spustíme-li nějaký program (aplikaci), budou nás velké obdélníky uprostřed hlavního panelu informovat, které programy jsou právě spuštěny. Na pracovní ploše jsou poskládány ikony, kterými se spouští různé programy. Na této ploše se nám budou otevírat aplikace, s kterými budeme pracovat.

S prostředím počítače seznámíme žáky za pomocí prezentace. Poté žáci samostatně vyzkouší změnu pozadí na ploše.

Ke konci vyučovací hodiny si žáci zkusí vytvořit myšlenkovou mapu s tím, co jsme se dosud o počítači dozvěděli. Pracujeme v týmech, práci představíme a zveřejníme na nástěnce.

Napsat komentář