Kostra

Popíšeme si části lidské kostry. Na obrázku ukážeme páteř, hrudník, lebku a kosti končetin. Na těle si zkusíme některé části kostry nahmatat. Stanovíme funkci kostry. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– popíše kostru

Lidská kostra určuje základní tvar těla, chrání vnitřní orgány a spolu se svaly umožňuje pohyb člověka. Je složena z více než 200 kostí různého tvaru a velikosti. Některé kosti jsou ploché, jiné dlouhé či krátké. Kosti jsou navzájem spojeny buď pohyblivě klouby, nebo nepohyblivě švy. Na povrchu kostí v kloubu je pružná chrupavka. Vnitřní část kostí v kloubech má složitou trámcovitou stavbu, takže kloub snáší velkou námahu třeba při běhu nebo skocích.

V prezentaci si objasníme význam kostry a její stavbu. Ukážeme si některé kosti – jejich délku a tvar. Zaměříme se na obratle a páteř – najdeme si je na těle spolužáka, sledujeme změny tvaru páteře při pohybu. Zajímáme se o hrudní koš a jeho ochranu důležitých vnitřních orgánů. Všimneme si kostry končetin a lebky se švy.

Učivo si projdeme v učebnici (Od vesmíru k člověku – Fortuna) na straně 51 – 52, kde si v týmech zodpovíme šest připravených otázek. Do sešitu si zapíšeme a zakreslíme poznatky o kostře. V jednoduchém pracovním listě máme připravené úkoly.

K prohloubení znalostí máme připravené pracovní listy s názvem Kostra. V nich se dozvíme také další zajímavosti. Toto učivo je propojeno s matematickým učivem.

Nové pojmy si zopakujeme v připraveném testíku na počítači. Výsledky testu si každý žák zapíše do svého sešitu.

Napsat komentář