Odvaha

Zkouškou odvahy nemusí být jen noční hra na letním táboře, nebo skok na lyžích z vysokého můstku. Odvážný je také třeba ten, kdo chrání mladšího spolužáka, kdo se nebojí říct pravdu, když někdo jiný lže.
Výstupy pro žáka:
– orientuje se v notovém zápise, skladbu podle něho intonuje
– vyhledá noty půlové, čtvrťové a osminové, vyhledá jejich délky a dovede je reprodukovat

Poslechneme si hudbu, která vyjadřuje odvahu a odhodlání hrdiny Egmonta bojovat za správnou věc až do posledního okamžiku – do své vlastní smrti. Jméno Egmont vzniklo jako pojmenování „muže, který ochraňuje všechny ve svém okolí“.

Poslech – Ludwig van Beethoven: Egmont (závěr)

Námětem díla je boj Nizozemců proti španělské nadvládě v 16. století. Hlavním hrdinou je nizozemský hrabě Egmont, který za svobodu položí svůj život. Tvrdé důrazné akordy patří španělským utlačovatelům. Následující zpěvná melodie dřevěných hudebních nástrojů je pak odpovědí Nizozemců, kteří nemají sílu k odporu a boji proti silnému nepříteli. Dále uslyšíme výrazný zvuk houslí, po kterém následuje ticho (vyjadřuje smrt Egmonta, který byl popraven – pod katovou sekyrou padla Egmontova hlava). Z pianissima se pak vynořuje krásná melodie. Rozvíjí se v mohutnou řeku optimismu a radosti nad vítězstvím.

Tři tamboři

Francouzská lidová písnička je pochodovou písní. Tamboři byli vojenští hudebníci (tambour znamená ve francouzštině buben), kteří bubnovali do pochodu. Vojákům se lépe šlapalo a snáze sjednotili pochodový krok.

tri_tambori

  • Poslechneme si píseň v originálu.
  • Píseň si zazpíváme.
  • Zkusíme si při zpěvu pochodovat.
  • Zazpíváme si další písně, které se hodí do pochodu (Išla Marina…).

Píseň můžeme zahrát i jako divadelní hru se zpěvy:

  • první tři sloky patří vypravěči – zpíváme všichni
  • o další sloky se podělí nejlepší zpěváci, kteří budou představovat dceru, tambora a krále
  • vystoupit můžeme v kostýmech a píseň pohybově ztvárnit

Petrovický zámek

petrovicky_zamek

Česká lidová píseň o petrovickém zámku.

  • Zazpíváme si ji rozděleně: chlapci – dívky.

Napsat komentář