Kreslíme v programu Malování

S programem Malování jsme se již seznámili ve 4. ročníku v úvodní části nazvané Začínáme s počítačem. V pátém ročníku budeme pracovat trochu víc s jednotlivými nástroji tohoto programu. A protože už umíme pracovat také v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti i v tomto editoru.

Pro práci máme připravené dílčí úkoly, které nám umožní pracovat individuálně vlastním tempem a volit nástroje podle svého uvážení. Vždy bychom měli dbát na to, aby práce byla provedena pokud možno co nejvíc precizně. Pracujeme nejen pro sebe, ale mnohé úkoly plníme také pro svůj tým (pexeso), jiné pro menší spolužáky (omalovánky). Rozvíjíme přitom kompetence nejen pracovní, ale také osobnostní a sociální.

Některé vytvořené obrázky budeme vkládat do textového editoru a vytiskneme je, jiné v elektronické podobě odešleme svému učiteli. Z předešlé části určitě budeme potřebovat umět ukládat práci do svého adresáře. Toto téma máme připraveno pro páťáky od prosince do dubna.

Tematické okruhy s časovou dotací:

  1. Bludiště (1 – 2 vyučovací hodiny)
  2. Malovaná abeceda (3 vyučovací hodiny)
  3. Anglické pexeso (3 vyučovací hodiny)
  4. Můj erb (2 vyučovací hodiny)
  5. Grafické projekty (4 vyučovací hodiny)

Napsat komentář