Zvídavost

Existují hudební skladby, které třeba líčí východ slunce, řev tygra nebo noční bouři. Většina skladeb však nepopisuje nic existujícího. Nic bychom si neměli představovat, jen poslouchat, jak pěkně ta muzika zní.
Výstupy pro žáka:
– sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá
– rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Poslech – Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba, Serenáda č. 13 G dur

Malá noční hudba patří mezi nejpopulárnější hudební díla Wolfganga Amadea Mozarta. Serenáda (večerní hudba) vznikla na objednávku pro zahradní slavnost ve Vídni. Hlavní myšlenkou je motiv podobný fanfáře. Tímto jakoby hudebníci svolávali účastníky slavnosti z odlehlých částí zahrady k poslechu líbezné hudby.

  • Pokuste se hudbu, kterou jste právě slyšeli, namalovat.

Notový sešit

V hudbě je běžné, že se z tónů stávají obrázky a z obrázků tóny. Mnohé obrázky – noty – jsme už poznali. Dnes si ještě namalujeme a pojmenujeme pomlky. Ten, kdo umí noty a pomlky číst, dokáže zahrát a zazpívat i to, co nikdy předtím neslyšel.

Běžela ovečka

bezela_ovecka

Lidovou píseň z Valašska zpíváme živě.

  • Při zpěvu prostřídáme dva žákovské týmy (podle slok).
  • Prohlédneme si notový zápis a pojmenujeme si druhy not, které zde najdeme.

Běžel zajíc

Běžel zajíc kolem plotu,
roztrhl si novou botu.
Liška mu ji zašívala,
veverka se posmívala.
Co ty se máš posmívati,
když já umím zašívati.

  • Báseň rytmizujeme, tleskáme, boucháme do kolen.
  • K básni zkusíme v žákovských týmech vytvořit melodii – první a poslední tón musí být c1.

Říkadlo

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

  • Všichni se postavíme a rytmicky vyslovujeme říkadlo. Jeden rozpočítává, na koho ukáže, sedne si do dřepu. Pokud sedí, vstane. Na slovo pryč všichni vstaneme.
  • Toto rozpočítadlo zhudebníme. Začínáme a končíme na c1. Melodii vedeme krokem.

Běžel tudy zajíček

bezel_tudy_zajicek

Lidovou píseň z Moravy zpíváme živě.

  • Doplníme k ní doprovod pomocí rytmických nástrojů.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář