Dýchání

Do těla přijímáme vzduch nosem nebo ústy. Ze vzduchu v dýchacím ústrojí přijímáme kyslík a z krve uvolňujeme kysličník uhličitý. Kyslík je nezbytný pro uvolňování energie v našem těle. Dýchacímu ústrojí a jeho významu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– vysvětlí základní funkce dýchací soustavy

Dýchání nosem je zdravější, protože v nose máme drobné chloupky, na kterých se zachycuje prach. Při dýchání nosem se vzduch také prohřeje. Vdechnutý vzduch postupuje do plic hrtanem, což je trubice vyztužená kroužky, a průdušnicí, která se dělí na dvě průdušky. Ty vstupují do plic a postupně se rozvětvují  na velmi jemné trubičky, které vedou do maličkých tenkostěnných váčků – plicních sklípků. Plicní sklípky tvoří plíce. Jejich povrch je protkán krevními vlásečnicemi. Stěnou plicních sklípků prolíná do krve kyslík. Zároveň se do plicních sklípků z krve uvolňuje oxid uhličitý. A ten poté vydechujeme.

V prezentaci si ukážeme stavbu dýchací soustavy, vysvětlíme si její funkci a význam. Na fotografii uvidíme model plíce, na nákresu si všimneme jejich stavby. Na posledním obrázku se zamyslíme nad tím, co nám přinese kouření a znečištěné ovzduší.

Nové poznatky si žáci samostatně zpracují do přírodovědného sešitu, připojí nákres dýchacího ústrojí s popisem.

Pracovní list Dýchání přinese další informace o plících. Provedeme několik pokusů souvisejících se spotřebou vzduchu. Další pracovní list Kouření přináší několik informací o tomto zlozvyku. Žáky vede k přemýšlení o důsledcích kouření na jejich zdraví. Oba listy jsou propojeny s učivem matematiky – řešíme je tedy také v těchto hodinách.

V dalším pracovním listu si zopakujeme učivo o dýchací soustavě, vyzkoušíme si pokus s dýcháním v klidu a po námaze.

Nové pojmy z tohoto tématu si zopakujeme v testíku. Jeho výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář