Člověk se mění

Podmínky života jsou v různých místech na Zemi různé – žijí zde lidé různých typů. Také lidé stejného typu se navzájem liší. Měníme se i v průběhu našeho života. Kapitole věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– rozvíjí si základní znalosti o lidském těle a různých typech lidí
– uvědomuje si funkce rodiny

V úvodu kapitoly debatujeme o různých typech lidí – kde žijí, jaké jsou zde podmínky. Žáky vedeme k poznatku, že nezáleží na barvě pleti či vzhledu člověka, ale na jeho chování, charakterových vlastnostech. Ve třídě se můžeme navzájem porovnat – výška, barva očí, vlasů… Mluvíme o tom, co je důležité: vzájemná spolupráce a pomoc. Debatujeme o způsobu života ve městě a na venkově – o výhodách a nevýhodách.

K zpřehlednění učiva využijeme prezentaci. Zaznamenáme si do sešitu hlavní etapy lidského života spolu s věkovým určením:

  • novorozenec
  • kojenec
  • batole
  • předškolák
  • mladší školák
  • starší školák
  • mladistvý
  • dospělý
  • senior

Pohovoříme o vlastní rodině, o povinnostech a právech jednotlivých členů, o významu školy pro život.

K samostatné i týmové práci žákům rozdáme pracovní listy Narození a Novorozenec. V listu týkajícího se narození se žáci seznámí s polohou plodu v těle matky a s některými odbornými termíny. Ujasní a představí si rozměry plodu a jeho růst. V hodinách matematiky si v něm procvičíme dělení dvojciferným dělitelem a písemné násobení. Prakticky se seznámíme s výpočtem průměru. V českém jazyce píšeme do písanky zamyšlení na téma Svět je báječné místo k narození.

V listu Novorozenec žáci zjišťují doma pokroky z raného období svého života. Počítají přírůstky hmotnosti i spotřebu mateřského mléka. V hodinách matematiky si opakují písemné dělení. V závěru pracovního listu opakujeme etapy lidského života a věk, který se k nim váže.

V učebnici (Od vesmíru k člověku – Fortuna) projdeme učivo na stranách 47 – 49 a 64 – 65.

Napsat komentář