Příběh stvoření

Podle Bible stvořil Bůh svět za sedm dní. I když, sedmý den přece odpočíval. Společně si povíme, jak stvoření světa podle Bible probíhalo, co vzniklo v jednotlivých dnech. Domluvíme se a každý z nás si zvolí jeden den stvoření. Jeho obsah figurativně či nefigurativně ztvárníme.
Výstupy pro žáka:
– konfrontuje pozorovací schopnosti a paměť
– vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, vodové barvy, štětce, kelímek s vodou, tužka, černá voskovka

Provedení

  1. Vyprávíme si společně příběh ze Starého zákona o stvoření světa.
  2. Co Bůh stvořil v jednotlivých dnech?
  3. Vzájemně se domluvíme, který den stvoření bude každý žák ztvárňovat tak, abychom měli zpracovaný celý týden.
  4. Svůj námět nejprve na čtvrtku nakreslíme. Čáru kresby vedeme silnější, doplníme i detaily. Tentokrát se obejdeme bez šrafování.
  5. Hotovou kresbu kolorujeme vodovými barvami. Mícháme je spíše řidší, barva by neměla překrýt naši kresbu. Pokud se nám kresba ztrácí, na závěr ji znovu vytáhneme voskovkou.
  6. Svou práci představíme spolužákům, hodnotíme její estetické působení.
  7. Z výtvarných prací sestavíme na nástěnce celé stvoření světa podle Bible.

Ukázky prací:

161 162

163 164

Napsat komentář