Pohled z okna

Okno je vlastně rozhraním mezi dvěma světy. Zkusíme pozorovat vnitřní i vnější svět, přemýšlet nad jejich propojením či odlišností a své pozorování zaznamenat pomocí kresby.
Výstup pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tuš, redispera, zašpičatělá dřívka či špejle

Provedení

  1. Postavíme se k oknům ve třídě a pozorujeme, jak okna rozdělují dva světy – uvnitř ve třídě a venku na školním hřišti, na zahrádce, silnici.
  2. Co vše vidíme? Stojíme poblíž okna, popojdeme dál. Jaký má okno tvar? Co je před ním ve vnitřním světě? Souvisí nějak vnitřní a vnější svět? Ovlivňují se navzájem?
  3. Na čtvrtku si rozvrhneme svůj pohled tak, aby naše dílo obsahovalo vnitřní i vnější svět. Zkusíme vyjádřit i vzájemné ovlivňování. Tuší vytáhneme obrysy.
  4. Drobnými tahy dále upravujeme naši kresbu, doplňujeme detaily. Využijeme linie k vystižení prostoru, zřeďujeme je a zhušťujeme. Přidáme různý přítlak, kombinujeme různé prvky kresby.
  5. Hotovou práci předvedeme ostatním spolužákům.
  6. Při hodnocení se soustředíme na to, jak se autorovi podařilo propojit pomocí okna oba světy.

Ukázky prací:

77v 78v

79v 80v

Napsat komentář