Sny

Německému skladateli Antonu Brucknerovi se jedné noci zdálo, že k němu přichází tajemná postava, zpívá mu krásnou melodii a říká: „Antone, udělej z toho symfonii!“ Když se skladatel probudil, na melodii si vzpomněl a skutečně ji použil jako hlavní myšlenku své nové symfonie.
Výstupy pro žáka:
– vytleskává krátké a dlouhé slabiky
– reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Poslech – Bernard Flies: Princi můj maličký, spi

O této ukolébavce se dlouho mylně soudilo, že ji složil velký rakouský skladatel Amadeus Mozart. Jak uslyšíme, i téměř neznámý skladatel může napsat krásnou hudbu.

Dobrú noc

dobru_noc

Tato pomalá lidová píseň ze Slovenska je zapsána v mollové tónině. Zpíváme ji ve volném tempu, potichu, s citem.

  • Melodii nacvičíme nejprve brumendem.
  • Upozorníme na správnou výslovnost slovenských slov.
  • Písničku doprovodíme hrou na triangl. Zahrajeme vždy na první dobu v každém taktu v prvních dvou a posledních dvou taktech písně.
  • Několikrát se tu objevuje značka repetice. Znamená, že část písně se opakuje. Zkusíme ji najít i v jiných písních.

Hra na spánek

spanek

Text vyslovujeme jemně, tiše, jednotvárně, ale rytmicky.

Dú kravičky, dú

du_kravicky_du

Moravskou píseň zpíváme mírně.

  • Zazpíváme ji dvojhlasně jako kánon.
  • V notovém zápisu vyhledáme různé druhy not.
  • Zapíšeme si je do notového sešitu.

Veverka

Má rezavý kožíšek,
ráda šplhá do výšek.
Chcete se s ní skamarádit?
Tak jí hoďte oříšek.

  • Rytmicky vytleskáme a poté báseň přeříkáme.
  • Báseň zkusíme v týmech zhudebnit a zazpívat.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář