Párové souhlásky

Souhlásky, které ve slovech jinak slyšíme a jinak píšeme, bychom měli natrénovat dost detailně. Žáci by měli umět bezpečně pravopis souhlásek na konci slov.

Vysvětlení učiva – spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva

1) Příbuzná slova
a) Přiřazuj k sobě slova příbuzná: cvičení
b) Přiřazuj k sobě slova příbuzná: cvičení

2) Pravopis párových souhlásek na konci slov
a) Doplňuj souhlásky b, p na konci slov: cvičení
b) Doplňuj souhlásky d, t na konci slov: cvičení
c) Doplňuj souhlásky ď, ť na konci slov: cvičení
d) Doplňuj souhlásky v, f na konci slov: cvičení
e) Doplňuj souhlásky z, s na konci slov: cvičení
f) Doplňuj souhlásky ž, š na konci slov: cvičení
g) Doplňuj souhlásky h, ch na konci slov: cvičení
h) Opakování: cvičení

3) Pravopis párových souhlásek uvnitř slov
a) Doplňuj souhlásky b, p uvnitř slov: cvičení
b) Doplňuj souhlásky d, t uvnitř slov: cvičení
c) Doplňuj souhlásky ď, ť uvnitř slov: cvičení
d) Doplňuj souhlásky v, f uvnitř slov: cvičení
e) Doplňuj souhlásky z, s uvnitř slov: cvičení
f) Doplňuj souhlásky ž, š uvnitř slov: cvičení
g) Doplňuj souhlásky h, ch uvnitř slov: cvičení
h) Opakování: cvičení

4) Opakování a shrnutí
a) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
b) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
c) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
d) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.