Pátý ročník

Žák prostřednictvím vokálních činností pracuje s hlasem, kultivuje svůj pěvecký i mluvní projev v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Využívá hudební nástroje při hudební reprodukci i produkci. Prostřednictvím pohybových činností ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu, tance a gest. Při poslechových činnostech aktivně vnímá znějící hudbu, poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Vzpomínky: 1. setkání v září (Rodné údolí; Bejvávalo)

Mosty: 2. setkání v září (Avignonský most; Na tom Bošileckým mostku)

Na Moravě: 3. setkání v říjnu (Uhynula na salaši slanina; Tráva neroste)

Zklamání: 4. setkání v říjnu (U panského dvora; Pampelišky)

Tance: 5. setkání v listopadu (Kdyby byl Bavorov; Jaké je to hezké)

Rondo: 6. setkání v listopadu (Pějme píseň dokola; Žádnyj neví, co sou Domažlice)

Vánoce: 7. setkání v prosinci (Půjdem spolu do Betléma; Koleda; Zelená se louka; Štěstí, zdraví, pokoj svatý)

Hlavolamy: 8. setkání v lednu (Kočka leze dírou a Kočka leze dolů; Loučení, loučení)

Snění: 9. setkání v lednu (Kdyby tady byla taková panenka; Cestu znám jen já)

Sólista: 10. setkání v únoru (Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku; Už se ten tálinskej rybník nahání)

Odvaha: 11. setkání v únoru (Tři tamboři; Petrovický zámek)

Na plese: 12. setkání v březnu (Čtyři koně jdou; Okolo Súče)

Domov: 13. setkání v březnu (Kde domov můj; Na rozloučení)

Nálada: 14. setkání v dubnu (Proč bychom se netěšili; Měla jsem holoubka)

V cizině: 15. setkání v dubnu (Týnom, tánom; Mračí se, mračí)

Vesmír: 16. setkání v květnu (Hvězdičky, dobrou noc; Jedeme za sluncem)

Hudební žertování: 17. setkání v květnu (Sedlák, sedlák, sedlák; Nedaleko od Trenčína)

U řeky: 18. setkání v červnu (Sedm žlutých kamínků; Chajda malá)

Prázdninová výprava: 19. setkání v červnu (Velrybářská výprava; David a Goliáš)

Napsat komentář