Poznáváme naši vlast

Začátek našeho školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 – 38 vyučovacích hodin, k tomu 2 hodiny kompletního opakování připraveného převážně pro žákovské týmy.

Tematické části
1. Naše vlast – Česká republika (2 – 3 vyučovací hodiny)
2. Členění území České republiky (2 – 3 vyučovací hodiny)
3. Česká republika – demokratický stát (2 – 3 vyučovací hodiny)
4. Státní symboly (2 vyučovací hodiny)
5. Shrnutí a opakování (1 vyučovací hodina)
6. Mapy a plány (3 vyučovací hodiny)
7. Orientace v krajině (2 vyučovací hodiny)
8. Povrch České republiky (3 vyučovací hodiny)
9. Vodstvo České republiky (3 vyučovací hodiny)
10. Města České republiky (2 vyučovací hodiny)
11. Počasí a podnebí (1 vyučovací hodina)
12. Půda a zemědělství (2 vyučovací hodiny)
13. Nerostné bohatství (2 vyučovací hodiny)
14. Průmysl (2 vyučovací hodiny)
15. Ochrana přírody (1 vyučovací hodina)
16. Cestujeme po naší vlasti (3 vyučovací hodiny)
17. V našem kraji (2 vyučovací hodiny)

Na začátku 5. ročníku opakujeme a rozšiřujeme učivo o České republice. Toto učivo jsme rozdělili do pěti tematických okruhů v rozsahu dvanácti hodin. K tomu jsou přidány dvě hodiny kompletního opakování. Toto téma zařazujeme v tematickém plánu na září a říjen.

Tematické části
1. Můj prázdninový pobyt (2 vyučovací hodiny)
2. Pardubický kraj (3 vyučovací hodiny)
3. Česká republika – demokratický stát (3 vyučovací hodiny)
4. Hlavní město České republiky (3 vyučovací hodiny)
5. Česká republika – součást společenství evropských států (1 vyučovací hodina)
6. Opakování učiva (2 vyučovací hodiny)

1 komentář u „Poznáváme naši vlast

 1. Složila jsem básničku k tématu našich sousedních států.
  Možná by se mohla někomu hodit.
  Doufám, že to nebude vadit.

  Evropské srdce
  J. Písaříková

  Pojďte s námi na procházku
  státy střední Evropy.
  Kdo je nezná, poučí se,
  rychle všechno pochopí.

  Na západ a na sever
  je stát Německo s Berlínem,
  doplout lodí můžeš třeba
  do Kolína nad Rýnem.

  Polsko s Varšavou
  to leží na východě jeho hranic.
  Když Poláci mluví rychle,
  nerozumíš, je to na nic.

  A Slovensko s Bratislavou
  jsou na východ trochu níž,
  spolu domluvit se zvládnem,
  slovenštině rozumíš.

  Do Rakouska s Vídní potom
  jižně zamíříme.
  Prošli jsme se po sousedech
  a už něco víme.

  Stará dobrá moudra praví,
  a to není žádný vtip,
  ať je všude, jak chce dobře,
  doma je nám vždycky líp.

  Jak to Kajetán Tyl napsal:
  „země česká, domov můj“,
  i když budeš pryč lán světa,
  tohle si vždy pamatuj!

Napsat komentář