Můj erb

Ve čtvrté části práce s grafickým programem se zaměříme na nástroj Křivka. Žáci zapřemýšlejí o svých zájmech a oblíbených barvách. Úkolem je vytvořit pomocí nástroje Křivka vlastní erb podobný erbům středověkých pánů. Hotovou práci představíme spolužákům. Pro rychlejší žáky je připraven rozšiřující úkol. Pro práci jsou vyhrazeny dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáky:
– různými nástroji vytvoří vlastní obrázky
– do složky ukládá své soubory, umí je otevírat a přesunovat

Motivace: Vytvořte si vlastní erb podobný erbům středověkých pánů. Přemýšlejte, co vás nejvíc baví, oč se zajímáte, co by vás v erbu nejvíc charakterizovalo a jaké barvy jsou vaše oblíbené. Při této práci využijeme nástroj Křivka.

Postup:

 1. Spusťte si program Malování.
 2. Nejprve si vše vyzkoušíme nanečisto. Zvolte si nástroj Křivka a vyberte si sílu stopy. Několikrát vyzkoušejte kresbu křivky – pozorujte, jak vzniká.
 3. Vytvořte dlouhou čáru plynulým napojením několika křivek. Dbejte na to, aby čára vždy navazovala na předešlou a nebyla nalomená.
 4. Do nového obrázku nejprve zapište pomocí křivek svůj ozdobný monogram.
 5. Vedle vytvořte středověký erb a do něj nakreslete malé obrázky, které budou charakterizovat právě vás. Jednotlivá pole v erbu vyplňte svými oblíbenými barvami.
 6. Hotovou práci uložte do své složky.
 7. Svůj erb s ozdobným monogramem předveďte ostatním spolužákům.

Dílčí úkoly:

 1. Pro tvorbu ozdobného monogramu si vyberte barvu podle své nálady.
 2. Vytvořený středověký erb si rozdělte na čtyři pole. V každém poli bude umístěn jeden obrázek (například kopací míč či kniha).
 3. Obrázky si můžete vytvořit mimo erb a teprve, až s nimi budete spokojeni, můžete je přenést do erbu.
 4. Zvolte si dvě oblíbené barvy (například červená a žlutá) – stejné barvy použijte k výplni protilehlého erbovního pole.

Rozšiřující úkol:
Nástroj Křivka dále využijte k malování listů, vázy, motýlka a rybičky.

Hodnocení
V pracovním listu doplňte, jak zvládáte tvorbu obrázků v programu Malování pomocí nástroje Křivka. List předejte učiteli, aby mohl zhodnotit vaše dovednosti. Svůj soubor s erbem mu zašlete elektronicky.

Napsat komentář