Stupnice teploměru

Zkusíme si vyjádřit, jak v jednotlivých teplotních pásmech vypadá příroda, jak zde žijí a chodí oblečení lidé.
Výstupy pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
– výtvarně ztvárňuje své prožitky a zážitky
– chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby světa

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tuš, dřívko, vodové barvy, štětce, kelímek s vodou, misky na míchání barev

Provedení

  1. Rozdělíme si mezi sebou různá teplotní pásma na teploměru. Zapřemýšlíme a ujasníme si, jak v tom teplotním pásmu vypadá příroda.
  2. Na čtvrtku kreslíme tuší a dřívkem přírodu, lidi a jejich oblečení, zvířata, která zde žijí.
  3. Kresbu jemně kolorujeme vodovými barvami.
  4. Z hotových prací sestaví jednotlivé žákovské týmy velké teploměry.
  5. Hotovou práci společně zhodnotíme.

Ukázky žákovských prací:

93 94

95 96

Napsat komentář