Moje bota

Když si představíme jakýkoliv předmět, určitě takhle nebude vypadat vždycky. Popustíme-li svou fantazii, můžeme si představit svou bačkoru jako krajinu s kopci či jako rybu. Proměny této obyčejné věci si zkusíme výtvarně ztvárnit.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje obrazná vyjádření současnosti a minulosti
– rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tuš, redispero, rudka, tužka, bota (přezůvka, teniska)

Provedení

  1. Čtvrtku si rozdělíme tužkou na tři pásy nad sebou.
  2. Dobře si prohlédneme svou botu, dále ji při práci pozorujeme.
  3. Do prvního pásu na čtvrtce nakreslíme svou botu perem a tuší. Nezapomeneme na detaily, zkusíme vystihnout prostor.
  4. Ve druhém pásu vystihneme rudkou hlavní rysy naší boty. Pokusíme se je zvýraznit.
  5. Do třetího pásu tužkou prokreslíme, co nám naše bota připomíná.
  6. Získáme tak jakýsi polyekran postupného fantazijního přetvoření věci denní potřeby v něco úplně jiného.

Ukázky prací:

81v 82v

85v 86v

Napsat komentář